TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. a TESCAN BRNO, s.r.o. fúzují sloučením do společnosti TESCAN GROUP, a.s.

Author: Jiří Kůs

4.8.2023

Brno, Česká republika, 1. srpna 2023 – Společnost TESCAN GROUP, a.s. dnes oznámila dokončení fúze sloučením společností TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. (TOH), TESCAN BRNO, s.r.o. (TB) a dalších dvou  nečinných společností do nástupnické společnosti TESCAN GROUP, a.s., která nabyla účinnosti dne
1. srpna 2023.

V návaznosti na změny v akcionářské struktuře skupiny TESCAN, k nimž došlo počátkem letošního roku v souvislosti s akvizicí společností Carlyle, je tato fúze společností TOH a TB prvním krokem ke zjednodušení vlastnických, organizačních a daňových struktur.

„Globalizace firemní kultury, sjednocení struktur pracovních pozic, eliminace zbytečných vnitrofiremních procesů, snížení nákladů v oblasti auditu, daňového poradenství a zpracování mezd a zjednodušení obchodní agendy našich dodavatelů a zákazníků, to vše jsou důležité cíle na naší firemní cestě k udržitelnému ziskovému růstu inspirované novou akcionářskou strukturou,“ komentuje Pavel Šustek, CFO skupiny TESCAN. 

Fúze přispívá k naplnění poslání společnosti TESCAN GROUP, které spočívá v posilování zkušeností jejích obchodních partnerů prostřednictvím profesionality, nadšení a otevřenosti

O společnosti TESCAN 

Společnost TESCAN umožňuje výzkum a analýzu v nanorozměrech v oblasti materiálů a geověd, věd
o živé přírodě a polovodičového průmyslu. Společnost má 30letou historii vývoje inovativních řešení
v oblasti elektronové mikroskopie, mikropočítačové tomografie a souvisejícího softwaru pro zákazníky ve výzkumu a průmyslu po celém světě. Díky tomu si společnost TESCAN vydobyla vedoucí postavení v oblasti mikro- a nanotechnologií.
Další informace naleznete na adrese: www.tescan.com. Společnost TESCAN ORSAY HOLDING byla založena v roce 2013 jako výsledek dlouhodobé expanze a zakládání dceřiných společností po celém světě, včetně společnosti ORSAY PHYSICS se sídlem ve Fuveau (Fuveau, Francie), světové jedničky
v oblasti technologií fokusovaných iontů a elektronových svazků na míru.
Společnost TESCAN GROUP, a.s. si zachovává své sídlo, výrobu a většinu výzkumu a vývoje v Brně
 v České republice. Každý mikroskop TESCAN je odborně vyráběn v Brně a dodáván zákazníkům
po celém světě.

Media contact:

Barbora Novosadová

 barbora.novosadova@tescan.com

+420 530 353 522  

Češi na výstavě nano tech 2024 v Tokiu

Czechs at the nano tech 2024 exhibition in Tokyo

Termín nanotechnologie poprvé použil profesor Norio Taniguchi z Tokijské vědecké univerzity na setkání Japonské společnosti pro přesné strojírenství v roce 1974. V současnosti je Japonsko klíčovým hráčem na globální scéně nanotechnologií a pořádá každoročně v Tokiu...

Autoplachta, která čistí vzduch

Car tarpaulin that cleans the air

Autoplachta vyrobená ve spolupráci s týmem TYPE1/TAXI absorbuje znečišťující látky z okolního prostředí a rozkládá je. Města po celém světě používají nátěry z oxidu titaničitého pro jejich schopnost odstraňovat znečištění z ovzduší. Tyto nátěry se obvykle nanášejí na...

What might you interest also

0 komentáøù

en_GBEnglish (UK)