Reakce na článek „Za solárkem do školy?“ Paskovský zpravodaj, srpen 2022

Author: Jiří Kůs

29.7.2022

Po přečtení dezinformací, které v článku autoři Igor Klimunda a Karel Kaluža uvádějí, jsme se rozhodli na něj reagovat, aby čtenáři a veřejnost znala veškeré informace, ne jenom ty vytržené z kontextu, polopravdy, některé dokonce lži.

Už to, že samotný článek byl zaslán redakční radě na poslední chvíli (2 dny před jeho uzávěrkou) vzbuzuje podezření, že autoři zřejmě nechtěli, aby na něj napadená protistrana mohla ve stejném vydání zpravodaje reagovat. Vykonstruované domněnky, polopravdy a lži jsou zavádějící a dle těch, kteří skutečnost kolem celé záležitosti znají, vytváří dojem, že jde o úmyslné šíření dezinformací a cílené uvádění čtenáře v omyl, místy dokonce o pomluvu a křivé obvinění.

Proto tedy skutečnosti a fakta:

V roce 2021 v době pandemie Covid-19 byl ve třídě 3.A ZŠ Paskov zdarma vymalován strop technologií FN, která má díky fotokatalýze samočistící schopnosti. K její co největší účinnosti je zapotřebí denního světla respektive určité složky denního světla (světlo s vlnovou délkou nejlépe 365 nm). Tomu odpovídá např. UVA žárovkové svítidlo. Těmito zdroji světla byla třída vybavena a osvětlují pouze strop. Pro názornost viz obrázek níže (pokud daná světla nemůžete najít, je to proto, že jsou umístěna na horní straně zářivkových svítidel, aby nenarušovala vzhled interiéru a nebyla vidět. 😊

image003.jpg

Už samotný název článku „Za solárkem do školy?“ je zavádějící. Zářivkové trubice instalované ve třídě 3.A. ZŠ Paskov nemají nic společného ze zmiňovaným solárkem. I přes dlouhodobé vystaveni tomuto světlu se z daných zářivek nelze opálit.

V prvním odstavci článku se lživě uvádí, že UV lampy svítily 24 hodin 7 dni v týdnu, bez možnosti vypnutí. Ačkoli by toto bylo pro funkci fotokatalýzy optimální byly svítidla, zapnuty pouze spolu se stropními  světly, poté jen v době vyučovaní. Po dohodě s p. Ing. Igorem Klimundou, pak v době, po vyučování. 

Autoři správně upozornili na informační povinnost u instalace UVA světla. Bylo následně napraveno.

V lednu bylo provedeno měřeni hodnot UVA Zdravotním Ústavem (ZÚ). Naměřené hodnoty pracovníkem ZÚ prokázaly, že tyto jsou hluboko pod hygienickými limity možné denní expozice a že ve třídě nehrozí žádné riziko poškození zdraví z UVA světel. (Pro představu: ve venkovním prostředí, se hodnoty UVA v denním světle v zimě, kdy je pod mrakem, jsou cca 60x vyšší, než naměřené hodnoty v dané třídě. V létě je tato hodnota dokonce cca 940x vyšší, než v dané třídě.

Spoluautor článku „Za solárkem do školy?“ Igor Klimunda byl seznámen s výsledkem měření ZÚ s vyhovujícími hygienickými limity. Následně poté kontaktoval rodiče žáků 3. A a ti podali podnět na šetření na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje. Ta provedla ve škole další šetření a nezjistila žádné pochybení. Protože samočistící nátěr a jeho osvětlení splňuje plně všechny zákonné normy, vedení školy neshledalo důvody pro jeho odstranění.

Ani další tvrzeni, že aplikace nanonátěru není doposud řešena legislativou není pravdivé, neboť využití nanomateriálů TiO2, je regulováno NAŘÍZENÍM KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje.

Vymalovaný strop třídy technologií FN nano, neobsahuje žádný materiál, který by odpovídal klasifikaci viz nařízeni komise EU. Žádná z technologie FN totiž neobsahuje žádné rizikové složky.

Strašeni rodičů se zakládá na čiré spekulaci a není nijak podloženo ke vztahu k technologií FN nano. 

Na mimořádném zasedání zastupitelstva na toto téma, které se konalo 11. 4. 2022, vystoupili a o tématu informovali zástupci výrobce fotokatalytických nátěrů, zástupci České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu, zástupci Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, i Expertní skupiny pro kvalitní a bezpečné fotokatalytické aplikace. Ti seznamovali přítomné se svými stanovisky k dané problematice.

 V případě zmíněného společného stanoviska se pak jednalo o stanovisko některých odborníků k NASTŘIKU TiO2 ve školských zařízeních v Ostravě. Na základě tohoto, byl podán oficiální dotaz na ředitelku SZÚ, zda se toto stanovisko tyká také technologie FN nano, výrobce AMJTJ. Na dotaz bylo oficiálně ředitelkou SZÚ odpovězeno, cituji: „Jedná se o odborné stanovisko k dané době, k prováděným NÁSTŘIKŮM vodné suspenze nano formy TiO2 ve školách a školkách v Ostravě. Stanovisko nezaujímá žádný postoj k NÁTĚRŮM či produktům Advanced Materials JTJ s.r.o. (https:/amjtj.com)“ ,tedy technologií FN.

Zde je opět vidět, že se jedná o stanovisko vydané proti zcela jiným subjektům a materiálům.

Odvolávání se na výše uvedené stanovisko je proto opět a pouze manipulace a strašení, protože s nátěry FN nano se žádné takové riziko nepojí, jak již bylo zmíněno výše.

Dále se článek snaží vyvinout nátlak na zastupitele, kteří podle své svobodné vůle a názorů přizvaných odborníků s návrhem usnesení nesouhlasili, nebo se zdrželi hlasovaní. Ve veřejnosti se navíc snaží vyvinou vůči těmto lidem negativní postoj.

Skutečnou NEHORÁZNOSTÍ je pak uvedené lživé tvrzení, že „děti jsou součástí testování několika mikrobiologických a fyzikálních parametrů vdechovaného vzduchu ve třídě a že testování je financováno dotací Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – vývoje nové čističky vzduchu v prostředcích hromadné dopravy.

Jsme součástí projektového týmu vývoje zcela nového zařízení – čističky vzduchu pro prostředky hromadné dopravy. Vývoj tohoto zařízení probíhá ve spolupráci s ZÚ Ostrava, DP Ostrava a předními vědeckými a výzkumnými pracovníky z VŠCHT. Reaguje na požadavky současné problematiky dopravců a MHD. Jeho vývoj a testování nijak nesouvisí se samočistícími nátěry v ZŠ Paskov. Jedná se o zcela jiný produkt a technologii. 😊

Jediná měření pro posouzeni účinnosti vývoje nového zařízení – čističky vzduchu, může provádět a provádí Vysoká škola chemicko-technologická, která mimochodem dle evropských norem CEN potvrdila, že se jedna v současné době o neúčinnější zařízeni, se kterým se za svou historii setkala.

Jsme tedy velice hrdí na toto, že ve spolupráci s českými odborníky a vědeckými špičkami uznávanými jak v ČR, tak celém světě, můžeme být součásti vývojového týmu a stát u zrodu nového zařízení, které bude sloužit široké skupině lidí nejen v ČR, ale po celém světě. 

Zde je opět zřejmé, že autoři článku nepracovali s fakty, ale vykonstruovali něco, co mělo na základě mylných informaci ovlivnit mínění občanů.

Závěrem lze říci, že cely článek je typickou ukázkou dezinformační manipulace, která zneužívá možné nízké úrovně odborného podvědomí veřejnosti ve velmi složité problematice nanotechnologií. Snaží se zneužít přirozeného strachu z neznámého tím, že lidem podsouvá účelově vybrané informace, často ale také polopravdy a lži. Zamlčuje relevantní informace a fakta, která se nehodí do manipulativního záměru, a to vše s cílem vyvolat strach z nového.

Fotokatalytické samočistící nátěry FN naproti tomu zajišťují výrazné zlepšeni kvality vnitřního prostředí ve třídách a přispívají tím k ochraně lidského zdraví. Nepředstavují pro lidi žádné zdravotní riziko a navíc z hlediska nákladů patří k nejefektivnějším prostředkům, které je možno v dnešní době na čištění vzduchu využít. 

Je škoda, že autoři článku tyto věci zcela ignorovali.

Pokud vás zajímá něco víc o samočistícím nano nátěru v Paskově, můžete se podívat například na reportáž České televize https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1097531-chcete-mene-viru-a-cisty-vzduch-vymalujte-si-pokoj-nanocasticemi

Pozvánka: Nanotechnologie v kráse – České inovace pro italskou kosmetiku

Nanotechnology in Beauty: Czech Innovation for Italian Excellence

Nanovlákno je klíčovým prvkem pro novou generaci kosmetiky bez konzervantů, problematických chemikálií a alergenů. Česká republika je zemí nanovláken a Itálie patří ke světové špičce v kosmetice. Spojením italského kosmetického...

Lada Vyvialová otevřela novou letní kolekcí svůj první showroom v Praze

Lada Vyvialová otevřela novou letní kolekcí svůj první showroom v Praze

Česká módní návrhářka Lada Vyvialová minulý týden otevřela první showroom své udržitelné designové módní značky LADA. Vrcholem grand openingu se stalo představení letní kolekce LIN, která kromě lehounkých a vzdušných nano modelů obsahuje i nadčasové lněné kousky. Léto...

České nanotechnologie v Mexiku

Czech nanotechnologies in Mexico

Mexiko je třetí největší ekonomikou na americkém kontinentu. Mexický trh je nejen bránou pro vstup do dalších latinskoamerických zemí ale i do USA. Čeští nanotechnologové se zúčastnili v dubnu 2024 technologické mise v Mexiku, aby hledali možnosti navázání spolupráce...

Česká nano kosmetika na veletrhu Cosmoprof Worldwide Bologna

Czech nano cosmetics at the Cosmoprof Worldwide Bologna fair

Praha, Česká republika – 15. dubna 2024 Asociace nanotechnologického průmyslu ČR poskytla podporu českým firmám vystavujícím na veletrhu Cosmoprof Worldwide Bologna, který patří mezi největší kosmetické veletrhy na světě. Výstavy se letos zúčastnilo 3 012...

What might you interest also

České nanotechnologie v Mexiku

Czech nanotechnologies in Mexico

Mexiko je třetí největší ekonomikou na americkém kontinentu. Mexický trh je nejen bránou pro vstup do dalších...

0 komentáøù

en_GBEnglish (UK)