Konference NANOCZECH se stala výkladní skříní českých nanotechnologií i místem setkání vědců a byznysmenů

Author: Jiří Kůs

4.10.2023

Na jeden den mohli účastníci mezinárodní konference NanoCzech Liberec 2023 nahlédnout do světa technologií pracujících se vzdálenostmi miliardtin metru. Česko v nich platí za významného světového hráče. V nejbližších letech ho však čeká výzva v podobě efektivnější aplikace vědeckých poznatků do praxe. Shodli se na tom prezentující i panelisté závěrečné diskuze.

„Největší konkurenční výhodou Česka jsou vysoce vzdělaní lidé. Jak toho využít? Investovat do vědy, výzkumu a inovací, to musí být naše priorita číslo jedna,” otevřel z pozice pořadatele mezinárodní konferenci hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

Za hostitele akce, Technickou univerzitu v Liberci, promluvil prorektor Technické univerzity v Liberci Petr Lenfeld. Univerzitu označil za „matku nanomateriálů”. Převratný objev průmyslové výroby nanovláken podle něj spustil dění, které v její sedmdesátileté historii nemá obdoby. „Nanotechnologie stále rozvíjíme, stavíme nové stroje a navazujeme spolupráce s inovativními firmami,” upřesnil Lenfeld. 

Jeho slova záhy stvrdili zástupci univerzity, dceřiné společnosti The University Company TUL a Asociace nanotechnologického průmyslu ČR podpisem memoranda o spolupráci. 

Hlavní program konference nabídnul ve velké aule pestrou škálu příspěvků od inovativních firem, vědeckovýzkumných organizací, českých oborových asociací i hostů ze zahraničí. Nechyběl ani pohled etický. Přednesl ho Michal Trčka z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL: „Lidé se podle průzkumů bojí neznámého. Fantaskní vidina samoreplikujících se nanobotů paradoxně nahání strach více než reálnější hrozba zneužití jaderných zbraní. Receptem pro vědce je tak v prvé řadě osvěta.” 

Přiblížit návštěvníkům využití nanotechnologií v praxi mělo více jak dvacet stánků NanoCzech Expo v předsálí auly. Firmy a startupy ukázaly řešení určená pro filtraci vody a vzduchu, aplikace ve zdravotnictví nebo v kosmetice. Pod Jizerskými horami nemohla chybět ani technologie celoročního běžeckého lyžování SKI365 společnosti NanoTrade, která nedávno zaujala mezinárodní řetězec Decathlon. 

Paralelně se na konferenci představily také vědeckovýzkumné projekty TUL s potenciálem komercializace nebo ambiciózní program podpory začínajících podniků agentury CzechTrade. 

„Naším cílem bylo propojit politiky, vědce, výzkumníky a firmy dohromady, poskytnout jim prostor k nalezení společné řeči. Účast více jak tří set návštěvníků i první ohlasy potvrzují, že se nám to podařilo,” hodnotí akci Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. 

Politice podpory vědy a výzkumu byl věnován poslední bod hlavního programu, panelová diskuze o budoucí pozici Česka ve světovém inovačním ekosystému. Budeme lídr nebo zůstaneme ve vleku dění? Podle ekonomky Danuše Nerudové, která diskuzi zahájila, musí Česko přidat: „Zaspali jsme v mnoha oblastech, za tu nejklíčovější však považuji náš systém vzdělávání. Pokud chceme i nadále platit za ekonomiku založenou na vědomostech, musíme reformovat školství, a to co nejdříve.” 

Nejen na tom se účastníci diskuze shodli. Mezi další body k řešení uvedly například stav české infrastruktury, systém podpory soukromých investic do startupů nebo transfer technologií. 

Mezinárodní konferenci uspořádal Liberecký kraj společně se svou Agenturou regionálního rozvoje a s partnery, Technickou univerzitou v Liberci, agenturami CzechInvest a CzechTrade, Asociací nanotechnologického průmyslu ČR, klastrovou organizací Nanoprogress a Sdružením pro zahraniční investice AFI.

Zdroj: https://1012plus.cz/cs/magazin-detail/konference-nanoczech-se-stala-vykladni-skrini-ceskych-nanotechnologii-i-mistem-setkani-vedcu-a-byznysmenu

Češi na výstavě nano tech 2024 v Tokiu

Czechs at the nano tech 2024 exhibition in Tokyo

Termín nanotechnologie poprvé použil profesor Norio Taniguchi z Tokijské vědecké univerzity na setkání Japonské společnosti pro přesné strojírenství v roce 1974. V současnosti je Japonsko klíčovým hráčem na globální scéně nanotechnologií a pořádá každoročně v Tokiu...

Autoplachta, která čistí vzduch

Car tarpaulin that cleans the air

Autoplachta vyrobená ve spolupráci s týmem TYPE1/TAXI absorbuje znečišťující látky z okolního prostředí a rozkládá je. Města po celém světě používají nátěry z oxidu titaničitého pro jejich schopnost odstraňovat znečištění z ovzduší. Tyto nátěry se obvykle nanášejí na...

What might you interest also

Autoplachta, která čistí vzduch

Car tarpaulin that cleans the air

Autoplachta vyrobená ve spolupráci s týmem TYPE1/TAXI absorbuje znečišťující látky z okolního prostředí a rozkládá je....

0 komentáøù

en_GBEnglish (UK)