Český Nanoden v Londýně zaujal i člena vlády Jejího Veličenstva

Autor: ANP ČR

24.10.2018

Czech Nano Day v Londýně představil převratné produkty 12 českých firem v oblasti nanotechnologií. České nano filtry vyráběly pitnou vodu z kalné Temže a nanobaterie demonstrovala potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Součástí akce byla i zeď natřená fotokatalytickém nátěrem, která čistí vzduch a zůstává stále bílá. Osobní účast a vystoupení britského ministra energetiky a průmyslové strategie Grega Clarka potvrdily, že české nanotechnologie mají ve světě vynikající jméno a dveře otevřené pro spolupráci.

 

Na zdraví českým nanotechnologiím a spolupráci s Velkou Británií. Uprostřed český velvyslanec ve VB, Libor Sečka, vpravo britský ministr energetiky a průmyslové strategie Greg Clark (Foto: Jolly Thompson)

Na zdraví českým nanotechnologiím a spolupráci s Velkou Británií. Uprostřed český velvyslanec ve VB, Libor Sečka, vpravo britský ministr energetiky a průmyslové strategie Greg Clark (Foto: Jolly Thompson)

 

23. října 2018 se na velvyslanectví ČR v Londýně uskutečnil Den českých nanotechnologií. Akci zahájil velvyslanec České republiky ve Spojeném království Libor Sečka, který zdůraznil, že cílem probíhajícího Českého týdne v Londýně není jen připomenout 100. výročí vzniku Československa a novodobé české státnosti, ale také představit to nejlepší a nejpokrokovější ze současné České republiky.

Na české nanotechnologie se přijel podívat i člen vlády Jejího Veličenstva

Mimořádným hostem byl Greg Clark, člen vlády Jejího Veličenstva zodpovědný za oblast podnikání, energetiky a průmyslové strategie. Clark ve svém vystoupení připomněl, že nová britská Průmyslová strategie klade důraz na inovace a excelenci při řešení klíčových výzev budoucnosti jako jsou stárnutí populace, čistá mobilita či umělá inteligence. Clark uvedl, že je přesvědčen, že nanotechnologie jsou jedním ze skvělých příkladů kooperace britských a českých vědců v evropském rámci a vyzval k jejímu dalšímu rozvoji, jelikož komplexnost současných vědeckých problémů vyžaduje soustředěnou mezinárodní spolupráci.

 

Velvyslanec Libor Sečka vítá ministra energetiky a průmyslu Grega Clarka (Foto: Jolly Thompson)

Velvyslanec Libor Sečka vítá ministra energetiky a průmyslu Grega Clarka (Foto: Jolly Thompson)

Češi jsou na světové špičce v aplikacích nanotechnologií

Předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, Jiří Kůs, na závěr uvodních vystoupení vysvětlil symbolický význam sloganu Czech Is Nano – Česko je nano. Česká republika je malá země, doslova nano, ale zároveň jsme na světové špičce v aplikacích nanotechnologií. Nanoden v Londýně prezentuje nejnovější nanotechnologické výrobky českých firem.

V následných třech tematických panelech představilo 12 českých firem britským posluchačům z řad technologických, zdravotnických, obchodních i stavebních firem, výzkumných institucí, universit i médií výsledky svého vývoje a inovací.

 

Kapitán českých nanofirem Jiří Kůs vysvětluje, proč je Česko nano

Kapitán českých nanofirem Jiří Kůs vysvětluje, proč je Česko nano

 

Panel s názvem „Průmysl s vysokou přidanou hodnotou“ představil klastrovou organizaci Nanoprogress sdružující 48 společností, excelentních „Key Enabling Technologies“ center, univerzit a dalších aktérů z nanotechnologického a komplementárních oborů, dále anorganické nanovlákenné materiály PARDAM, převratné energetické úložiště Magna Energy Storage založené na revoluční nanobateriích HE3DA a ověřené a stále zdokonalované elektronové mikroskopy firmy TESCAN.

 

Panelová diskuze s českými nanosupermany

Panelová diskuze s českými nanosupermany

Nanovlákna vás zbaví alergie i zápachu

Panel „Zdravotnictví a zdravý životní styl“ představil inovativní léčebné antibakteriální přípravky využívající nanovrstvu iontů stříbra firmy ING MEDICAL, inovativní nanovlákenné biomateriály pro chirurgii, onkologii a kosmetiku firmy CONTIPRO, antialergické nanolůžkoviny NANOSPACE a moderní oděvy založené na funkčních, samočistících nanomateriálech NanoAg of firmy Lada Vyvialova.

 

Antialergické lůžkoviny z nanotkaniny prezentovala firma nanoSPACE

Antialergické lůžkoviny z nanotkaniny prezentovala firma nanoSPACE

Panel „Čistá voda vzduch“ představil nano čističky vody ACO MARINE, fotokatalytické samočistící nátěry ADVANCED MATERIALS JTJ, nanočističky vzduchu RETAP a filtry pro víno, pivo, farmacii, biotechnologii a rostlinné oleje firmy FILTREX.

Pila se i voda z Temže

Při následné komentované živé demonstraci představil tým expertů z NANOPROGRESS nový způsob výroby nanovláken na světově unikátním patentovaném zařízení, které bylo vyvinuto Technickou univerzitou v Liberci za několikaleté podpory klastru Nanoprogress.

Vodu z Temže jsme pomocí nanofiltrace přeměnili na pitnou vodu

Vodu z Temže jsme pomocí nanofiltrace přeměnili na pitnou vodu

Firma ACO MARINE nabídla návštěvníkům přípitek křišťálově čistou pitnou vodou, kterou vyrobila vícestupňovou filtrací kalné přílivové vody nabrané z Temže v Londýně, aby demonstrovala potenciál uzavřeného filtračního cyklu s využitím nanomembrány, vhodného pro lodě, ropné plošiny i vesmírné stanice.

Největším exponátem byla bílá zeď

Bílá zeď vypadá možná obyčejně, ale nešpiní se a čistí vzduch

Bílá zeď vypadá možná obyčejně, ale nešpiní se a čistí vzduch

Největším exponátem se prezentovala firma ADVANCED MATERIALS JTJ, která svým fotokatalytickým nanonátěrem ošetřila stěnu lemující velvyslanectví, která díky tomu nejen zůstane mnoho let jasně bílá, ale ve znečištěném ovzduší centrálního Londýna dokáže s využitím slunečního UV záření kompenzovat negativní dopady  oxidů dusíku a emisí z provozu deseti osobních aut s dieselovým motorem (dle kalkulace ADVANCED MATERIALS JTJ pro 25000 km/rok/auto plnící normu Euro VI).

Akci uspořádalo velvyslanectví ČR v Londýně ve spolupráci s londýnskou kanceláří CzechInvest, Asociací nanotechnologického průmyslu ČR a klastrovou organizací Nanoprogress.

V Londýně se také vyrábělo nanovlákno

V Londýně se také vyrábělo nanovlákno

V Británii moc dobře vědí, že jsou Češi v nanotechnologiích dobří

Český  Nanoden ukázal, že česká expertiza v nanotechnologické oblasti je v Británii již v mnoha případech dobře známa, na britských univerzitách jsou již např. používány v ČR vyráběné elektronové mikroskopy či stroje na výrobu nanovláken. Současně velikost britské ekonomiky a pokročilost výzkumu je příležitostí pro české firmy zvyšovat tržní podíl a pro university rozvíjet spolupráci při výzkumu a vývoji.

Aleš Opatrný, ekonomický diplomat, velvyslanectví ČR v Londýně, ANP ČR

Češi na výstavě nano tech 2024 v Tokiu

Češi na výstavě nano tech 2024 v Tokiu

Termín nanotechnologie poprvé použil profesor Norio Taniguchi z Tokijské vědecké univerzity na setkání Japonské společnosti pro přesné strojírenství v roce 1974. V současnosti je Japonsko klíčovým hráčem na globální scéně nanotechnologií a pořádá každoročně v Tokiu...

Autoplachta, která čistí vzduch

Autoplachta, která čistí vzduch

Autoplachta vyrobená ve spolupráci s týmem TYPE1/TAXI absorbuje znečišťující látky z okolního prostředí a rozkládá je. Města po celém světě používají nátěry z oxidu titaničitého pro jejich schopnost odstraňovat znečištění z ovzduší. Tyto nátěry se obvykle nanášejí na...

Dále by vás mohlo zajímat

0 komentáøù

cs_CZČeština