České nanotechnologie v Mexiku

Autor: Jiří Kůs

20.5.2024

Mexiko je třetí největší ekonomikou na americkém kontinentu. Mexický trh je nejen bránou pro vstup do dalších latinskoamerických zemí ale i do USA. Čeští nanotechnologové se zúčastnili v dubnu 2024 technologické mise v Mexiku, aby hledali možnosti navázání spolupráce v pokročilých materiálech a technologiích .

Technologická mise se uskutečnila jako jeden z projektů na podporu ekonomické diplomacie ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, velvyslanectví ČR v Mexiku a zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexiku. Připojilo se k ní sedm českých institucí a firem, mezi nimi CEITEC, Středočeské inovační centrum, BIOCEV, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, SVCS, Monet+ a na místě pak zástupci již v Mexiku etablované MMCITÉ.

Cílem mise bylo nejen prohloubit stávající spolupráci, ale také najít nové příležitosti. Diskuse s partnery v Mexiku se dotkly i možností výměny studentů a výzkumníků. Technologickou misi, která navázala na předchozí projekty – technologickou misi v roce 2019 a incomingovou misi představitelů státu Jalisco v roce 2022, vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník. Její hlavní zaměření bylo na takové obory, jako jsou nanotechnologie, biotechnologie, informační a komunikační technologie a pokročilé materiály.

Česká delegace v prvních dvou dnech mise navštívila hlavní město Mexiko City, kde si prohlédla pracoviště prestižní univerzity Tec de Monterrey či Národního polytechnického institutu, s nimiž prodiskutovala možnosti spolupráce. Témata jako je podpora spolupráce v oblasti vědy a výzkumu či výměna studentů i výzkumníků pak česká delegace prohovořila i s ministryní školství, vědy, technologie a inovací Mexico City Jesús Ofelií Angulo Guerrero.

Náměstek Kožušník v Mexico City rovněž jednal s náměstkem ministryně hospodářství Alejandrem Encinasem Nájerou. Jednání se účastnil i předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs. Hlavními tématy rozhovoru byl rozvoj česko-mexických hospodářských vztahů, podpora projektů českých firem i dokončení modernizace takzvané Globální dohody mezi EU a Mexikem, která by měla ekonomické vztahy dále usnadnit.

Následně se mise přesunula do Guadalajary, hlavního města státu Jalisco. Zde proběhl již čtvrtý Den inovací, v jehož rámci se čeští účastníci nejen prezentovali, ale rovněž diskutovali o možnostech rozvoje další spolupráce se svými mexickými protějšky.

Česká delegace dále jednala s ministrem pro inovace, vědu a technologie státu Jalisco Alfonsem Pompou Padilla a navštívila Centrum výzkumu a pokročilých studií Národního polytechnického institutu – CINVESTAV Guadalajara, Jezuitskou univerzitu v Gudalajaře – ITESO, Transdisciplinární institut výzkumu a služeb Guadalajarské univerzity – ITRANS, pobočku Intel Guadalajara, Centrum pro výzkum a asistenci v technologiích a designu – CIATEJ či kampus Tec de Monterrey v Guadalajaře. Náměstek Kožušník dále podpořil projekty českých firem při jednání s představiteli ministerstva dopravy státu Jalisco. Vztahy v Jaliscem rozvíjí ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě, první oficiální kontakt se uskutečnil již v roce 2015. Od té doby se hospodářské kontakty velmi dobře rozvinuly a právě v tomto státě se již usadila řada českých firem. Svou výrobu zde spustil výrobce městského mobiliáře MMCITÉ. Spolupráci s mexickým partnerem Dina navázala Škoda Electric. Přítomny jsou dále např. firmy ZETOR, Vocalls ai a řada dalších.

Mexiko je nejvýznamnějším partnerem ČR v Latinské Americe. Obrat obchodu ČR s touto zemí dosahuje 53 % celkového obratu s latinskoamerickým regionem (což představuje 2,3 mld. USD) a 56 % českého exportu do Latinské Ameriky. Mexiko je rovněž druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR na americkém kontinentu a hodnota českého exportu do země v minulém roce překročila miliardu USD, to je dvojnásobek oproti roku 2016. Obchod mezi oběma zeměmi má konstantně rostoucí trend a vyznačuje se tím, že průmyslové výrobky převažují obchodních tocích obousměrně. Česká a mexická ekonomika jsou v mnoha ohledech komplementární, zejména pokud jde o klíčové sektory, včetně automobilového průmyslu, energetiky, těžby, obranného a leteckého sektoru i strojírenství. ČR s Mexikem sdílí řadu hodnot a priorit, krom podpory inovací se jedná například o liberální přístup k obchodu a vědomí nutnosti diverzifikace obchodu, s ohledem na to, že obě země jsou ekonomicky velmi silně navázány na své sousedy (83 % mexického exportu nyní směřuje do USA, závislost české ekonomiky na Německu a dalších trzích EU je velmi dobře známa).

Spolupráce se postupně posouvá k high-tech oborům a výzkumu a vývoji a probíhá i v oblasti vědy a univerzit. Mezi jinými např. spolupráce mezi CIIRK a CINESTAV mexického Národního polytechnického institutu, VŠB-TUO s mexickou univerzitou Universidad Autónoma de Zacatecas či Jesuitskou universitou v Guadalajaře, bohaté kontakty s mexickými partnery má také český CEITEC (pokročilé materiály). Tato spolupráce se zaměřuje na výměnu studentů a výzkumných pracovníků, např. profesor Sebastian Diaz de la Torre (Národní polytechnický institut) získal titul honoris causa v ČR a ze spolupráce CEITEC a právě IPN již vznikl patent. Díky Středočeskému inovačnímu centru byla v ČR akreditována metoda digitálního vzdělávání pro středoškolské učitele, kterou vyvinul prof. Jorge Sanabria (Guadalajarská univerzita Tec de Monterrey). Technologická mise přinesla celou řadu námětů na další rozvoj spolupráce. Jedním z nich by mohlo být využití českých nanotechnologií v kosmetickém průmyslu, v němž Mexiko vyniká.

Zdroj: https://www.mpo.gov.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/moderni-technologie-a-pokrocile-obory-novy-smer-cesko-mexicke-spoluprace–280766/

Fotografie a videa z mise: archiv Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Češi na výstavě nano tech 2024 v Tokiu

Češi na výstavě nano tech 2024 v Tokiu

Termín nanotechnologie poprvé použil profesor Norio Taniguchi z Tokijské vědecké univerzity na setkání Japonské společnosti pro přesné strojírenství v roce 1974. V současnosti je Japonsko klíčovým hráčem na globální scéně nanotechnologií a pořádá každoročně v Tokiu...

Autoplachta, která čistí vzduch

Autoplachta, která čistí vzduch

Autoplachta vyrobená ve spolupráci s týmem TYPE1/TAXI absorbuje znečišťující látky z okolního prostředí a rozkládá je. Města po celém světě používají nátěry z oxidu titaničitého pro jejich schopnost odstraňovat znečištění z ovzduší. Tyto nátěry se obvykle nanášejí na...

Dále by vás mohlo zajímat

0 komentáøù

cs_CZČeština