Nanotechnologie pro průmysl 

Speciální pozornost si zaslouží také průmysl a odpadové hospodářství. České nanotechnologie vynikají především v oboru průmyslové filtrace.

RIFTELEN ®N15

Nanovlákenná membrána pro filtraci lihovin, olejů, vína, piva a dalších nápojů

Nanovlákenná membrána RIFTELEN ®N15 je určena především k filtraci potravinářských kapalin v deskových filtrech a ve skládaných „hvězdicových“ kartuších různých velikostí a tvarů. Membrána RIFTELEN ®N15 v současné době poskytuje různé třídy filtrace se záchytem částic od 5 µm do 50 µm.

LifeOX-AIR® Industrial 40

Robustní průmyslový generátor ozonu pro dezodorizaci a dezinfekci prostor do 2 000 m3

Pomocí technologie vysokonapěťového výboje vytvářející ozon jsme vytvořili přístroj, jehož čistící proces odstraňuje bakterie a zápach objevující se jako vedlejší a nežádoucí produkt odpadového hospodářství.

Combi Ozone/UV (AOP)

Ozonový generátor s nízkotlakou UV výbojkou, zajišťující velmi rychlý proces dezinfekce vody, dokonalejší než samotné ozonové řešení

Osvědčený a zkušenostmi vylepšený přístroj, který Lifetech vyrábí již od roku 2002. Vytváří OH-radikály a zajišťuje AOP (pokročilý oxidační proces). Dnes již kompaktní, lze používat k úpravě odpadních, pitných i bazénových vod.

Nanotechnologie pro chytrá města

Projekt Nanotechnologie pro chytrá města jako nástroj udržitelného rozvoje vznikl za  podpory v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

cs_CZČeština