Zdravotní rizika bazénů, o kterých se nemluví

Author: ANP ČR

14.7.2021

Plavání v bazénech se sladkou, slanou nebo mořskou vodou, koupání v přírodních jezírkách i relaxace ve vířivkách s sebou přináší potenciální zdravotní rizika. Důsledkem mohou být alergie, onemocnění bakteriálního původu či celkové narušení imunitního systému. Bazénová chemie ani většina rozšířené technologie pro úpravu bazénové vody na řadu těchto zdraví škodlivých látek nestačí. Do nedávné doby nebylo technologicky možné tato rizika eliminovat, proto se o problémech nemluvilo. Technologie UV středotlakých lamp však tuto situaci konečně mění. 

PROBLÉM TRICHLORAMIN

Nejzávažnější zdravotní riziko je spojeno se sloučeninou trichloramin, vedlejším produktem dezinfekce vody chlorem. 

! Trichloramin vzniká reakcí chloru s organickými látkami obsaženými v bazénové vodě, které se do vody dostanou především v potu a moči. 

Zdravotní rizika trichloraminu

 • dráždí a narušuje epitel horních cest dýchacích, 
 • způsobuje alergické projevy u citlivých osob 
 • vyšší náchylnost k astmatu nejen u dětí, ale i u dospělých,
 • způsobuje podráždění a vysoušení pokožky, 
 • zarudnutí očí  

Více se o zdravotních rizicích dozvíte na novém portálu Chci čistý bazén.

Upozornění

Trichloramin je zodpovědný za typický bazénový zápach. Pokud ho cítíte, můžete si být jisti, že ve vodě je trichloramin.

Trichloramin se nachází v bazénech se

 • sladkou vodou a klasickou dezinfekcí chlorem
 • slanou či mořskou vodou

Upozornění

Je třeba upozornit na obecně rozšířený OMYL, že slaná voda v bazénu neobsahuje chlor. U bazénů se slanou či mořskou vodou se k dezinfekci vody používá rovněž chlor – stejně tak jako u bazénů s vodou sladkou. Rozdíl je pouze v tom, že chlor se do vody nedodává z vnějšku v kapalné formě nebo v podobě chlorových tablet, ale vytváří se přímo ve vodě elektrolýzou rozpuštěné soli (NaCl).

PROBLÉM PARAZITŮ

Druhé nejzávažnější zdravotní riziko je v bazénech a vířivkách spojeno s výskytem parazitických prvoků Cryptosporidium parvum a Giardia lambila, kteří způsobují těžké průjmy. Onemocnění může trvat až dva týdny, a je provázeno zvracením, lehkou horečkou, břišními křečemi, bolestmi hlavy, nechutenstvím a únavou. 

Upozornění

Množství zdravotních problémů způsobených těmito patogeny bylo zaznamenáno ve veřejných bazénech s kontrolovanou hladinou chloru. 

! Díky tomu se zjistilo, že dezinfekce chlorací nezajistí inaktivaci těchto prvoků, a proto je třeba mít v technologii úpravy bazénové vody další dezinfekční stupeň, který tyto odolné patogeny zničí.

PROBLÉM ŘAS

Řasy představují pro majitele bazénů především estetický problém. Málokdo si však uvědomuje, že řasy do vody uvolňují toxické látky. Čím vyšší je koncentrace chloru ve vodě, tím menší je výskyt řas. 

Upozornění

Chlor řasy zničí. Ze zdravotního hlediska je však nutné udržovat koncentraci chloru ve vodě co nejmenší. Proto je třeba správně vybrat technologii pro úpravu bazénové vody.

ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE LifeOX®

Firma LIFETECH, celosvětově uznávaná jako expert na ozonové, UV a AOP technologie (AOP = pokročilé oxidační procesy), vyvinula již v roce 2002 unikátní technologii LifeOX® na úpravu bazénových vod. Vzniku této technologie předcházely zkušenosti z veřejných čističek pitných a odpadních vod a z úpravy vod průmyslových. Technologie firmy LIFETECH byly schopny z těchto vod odstranit zdraví škodlivé látky, včetně pesticidů a dioxinů. 

Technologie LifeOX® využívá dvou osvědčených technologií na úpravu vody

 • ozon
 • nízkotlaké nebo středotlaké UV systémy

Vytváří tak v upravované vodě OH-radikály, které mají mnohem vyšší oxidační potenciál než samotný ozon nebo peroxid vodíku. OH-radikály reagují nejméně milionkrát rychleji než ozon. Díky této extrémně rychlé dezinfekci a oxidaci, zaberou dezinfekční stupně neskutečně méně prostoru v porovnáním se standardní ozónovou technologií. 

VÝHODY LifeOX®

Technologie LifeOX®, využívající pokročilých oxidačních procesů, je nejen 

 • investičně levnější než ozonové technologie podle německé normy DIN 19643
 • vyžaduje daleko menší prostor na instalaci
 • je účinnější než ozonové technologie
 • zajistí nejvyšší stupeň dezinfekce
 • nejúčinněji rozloží zdraví škodlivý trichloramin
 • eliminuje látky obsažené v bazénové vodě, ze kterých trichloramin vzniká

REFERENCE

Technologie LifeOX® M byla vybrána jako nejlepší technologie úpravy vody pro největší ruský akvapark, olympijský komplex Lužniki, který je aktuálně ve fázi výstavby.

Nízkotlaké rtuťově nebo amalgamové UV systémy neodstraňují trichloramin. Pro odstranění trichloraminu a dezinfekci vody je třeba instalovat UV systémy se středotlakými UV lampami.

Vše o zdravém koupání se dozvíte na novém portálu Chci čistý bazén

Zveme vás na to nejlepší z českého nano průmyslu do Liberce

Zveme vás na to nejlepší z českého nano průmyslu do Liberce

27. září proběhne na Technické univerzitě v Liberci expo nanotechnologických firem pod názvem NanoCzech, která je dosud největší nanotechnologickou akcí v historii českého nanoprůmyslu. Přijďte se podívat na to, jak funguje svět, který vidíme pouze pod elektronovým...

10.9. – Den nanotechnologií v ČR

10.9. – Den nanotechnologií v ČR

10.9. je v Česku známý jako Den nanotechnologií, kdy si připomínáme význam, které české nanotechnologie mají pro český průmyslu. Česká republika patří především k průkopníkům výroby nanovlákenných materiálů a nanovlákenných produktů. České nanotechnologie proslavila...

What might you interest also

0 komentáøù

en_GBEnglish (UK)